Sla inhoud over

10 jaar VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT)

Elke dag worden op veel plaatsen ter wereld mensen slachtoffer van wrede, onmenselijke, of vernederende behandeling en bestraffing. Vandaag wordt internationaal stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT). Conform dit verdrag heeft Nederland in 2011 een aantal organisaties gezamenlijk aangewezen als Nationaal Preventie Mechanisme (NPM). Samenwerkend in NPM-verband houden zij, elk met hun eigen mandaat, toezicht op een menswaardige bejegening op die plaatsen waar mensen hun vrijheid is ontnomen of beperkt.
 

Deelnemers van het Nederlandse NPM 

Het Nederlandse NPM bestaat uit:
 

 • Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ), coördinator van het netwerk in Nederland.
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
 • Inspectie Jeugdzorg (IJZ).
 • Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).
   

Ook heeft het NPM-netwerk enkele toehoorders:
 

 • Klankbordgroep Commissie van Toezicht justitiële inrichtingen (CvT).
 • Landelijke Commissie van Toezicht Arrestantenzorg (CTA).
 • Commissie van Toezicht Detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee.
   

Rol van het Nederlandse NPM

Het NPM ziet in Nederland op onafhankelijke wijze toe op een menselijke behandeling van personen die door de overheid in hun vrijheid zijn beperkt, en adviseert de verantwoordelijken op dit punt.
 

Uit het jaarverslag 2014 van het Nederlandse NPM blijkt dat doorgaans ingeslotenen op adequate en zorgvuldige wijze worden behandeld en de rechten van mensen die in hun vrijheid zijn ingeperkt worden gerespecteerd.