Sla inhoud over

Levenslange gevangenisstraf: plan Dijkhoff, advies RSJ en arrest HR

Op de website van DJI is op 7 juni 2016 het bericht geplaatst dat de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf zal worden aangepast, zodat de straf ook in de toekomst opgelegd kan blijven worden. Een nieuw adviescollege zal de staatssecretaris gaan adviseren of een levenslanggestrafte na de eerste 25 jaar celstraf in aanmerking kan komen voor re-integratie-activiteiten. Daarnaast wil staatssecretaris Dijkhoff de maximumstraf voor doodslag verhogen. Dat schrijft Dijkhoff aan de Tweede Kamer.

Klik 
hier voor het nieuwsbericht van DJI en de brief van staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer.

Op 1 juli 2016 heeft de RSJ een '
advies inzake voornemens wijziging van de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf' op de website gepubliceerd. Kort samengevat is de Afdeling advisering van de RSJ van mening dat de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland na implementatie van de voorgenomen beleidswijzigingen niet aan de eisen voldoet die daaraan in het bijzonder door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens worden gesteld.

Op 5 juli 2016 heeft de Hoge Raad der Nederlanden een zaak waarin levenslang werd opgelegd voor onder meer meervoudige moord in afwachting van politieke besluitvorming aangehouden. De HR overweegt dat er op dit moment in Nederland geen mogelijkheid tot herbeoordeling is die voldoet aan de eisen die daaraan moeten worden gesteld. De oplegging van de levenslange gevangenisstraf is daarom op dit moment in strijd met het EVRM. Die strijdigheid kan echter worden opgeheven als een reële mogelijkheid tot herbeoordeling wordt ingevoerd en een veroordeelde zich tijdens de straf kan voorbereiden op een mogelijke terugkeer in de samenleving.

Het volledige arrest van de HR, met kenmerk ECLI:NL:HR:2016:1325, kunt u hier lezen.