Sla inhoud over

Update 4: 'Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens'

In de media zijn recentelijk verschillende berichten verschenen over de mogelijke sluiting van nog meer gevangenissen.

Zo bericht NU.nl op 21 maart 2016 dat het ministerie van Veiligheid en Justitie opnieuw gevangenissen sluit. En dat dit volgens staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) onvermijdelijk is. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Dijkhoff per brief gereageerd op het nieuwsbericht op NU.nl.

Ook de NOS kopt op 21 maart jl. dat er de komende jaren opnieuw gevangenissen zullen worden gesloten. Een derde van de cellen staat leeg en dat kost volgens het ministerie te veel geld, schrijft minister Van der Steur aan de Tweede Kamer.

Op de website van DJI is een nieuwsbericht geplaatst over de dalende behoefte aan celcapaciteit. Via voornoemd nieuwsbericht kunt u ook de brief bekijken die minister Van der Steur aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bijlage bij deze brief is een rapport van het WODC: Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2021. De berichten zijn nu, op basis van de PMJ ramingen voor DJI, dat er bij ongewijzigd beleid over vijf jaar 3000 plaatsen in gevangenissen en 300 plaatsen in jeugdinrichtingen over zijn.

In de media wordt druk gespeculeerd over de verschillende inrichtingen die mogelijk op de nominatielijst voor sluiting zouden staan. In het AD wordt bijvoorbeeld gesproken over de sluiting van acht gevangenissen en drie jeugdinrichtingen.

Op 30 maart 2016 bericht de NOS echter dat alle partijen in de Tweede Kamer, dus ook de regeringspartijen VVD en PvdA, het sluiten van nog meer gevangenissen op dit moment niet zien zitten. Eerst zullen er vragen beantwoord moeten worden, aldus VVD-Kamerlid Van Oosten. Wat Kamerlid Volp van de PvdA betreft is sluiting in elk geval tijdens deze kabinetsperiode niet aan de orde. Staatssecretaris Dijkhoff geeft aan dat er, onder meer met het oog op de begroting die op Prinsjesdag ingediend moet worden, voorlopig niettemin verder gewerkt wordt aan het plan. Dijkhoff zegt dat het sluiten van een aantal gevangenissen hem op dit moment verstandig lijkt.

Zoals aangekondigd zijn er Kamervragen gesteld rondom de berichten dat er sluiting dreigt voor nog meer gevangenissen. Kamerlid Helder van de PVV heeft deze vragen gesteld op 16 maart 2016 en de staatssecretaris heeft op 29 maart 2016 geantwoord op deze vragen. De vragen en antwoorden kunt u hier bekijken.