Sla inhoud over

RSJ advies 'Risico's en knelpunten in de longstay' en reactie van de staatssecretaris

Aanleiding voor het advies was voor de RSJ de situatie dat er als gevolg van het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor de periode 2013-2018 nog maar één kliniek is overgebleven met longstayvoorzieningen. De gevolgen van deze situatie zijn tot dusverre niet (in openbare stukken) beleidsmatig of anderszins belicht.

De RSJ constateert dat het verblijf van alle tbs-longstaypatiënten (waarmee wordt gedoeld op terbeschikkinggestelden die op een longstay-afdeling zijn geplaatst) in één enkele kliniek, leidt tot een ‘monopoliepositie’ van deze kliniek en daarmee tot een risico op de ontwikkeling van een eenzijdige visie op de behandeling en bejegening van tbslongstaypatiënten. Dit kan de uitstroom uit de longstay belemmeren. Tijdens het adviestraject zijn daarnaast zorgen naar voren gekomen over de longstaylocatie Vught. Deze zorgen hangen samen met de inbedding van de longstayvoorziening in een penitentiaire inrichting. Een penitentiaire omgeving is geen optimale omgeving om het voor tbs-longstaypatiënten benodigde kwalitatief hoogstaande woon- en zorgklimaat te realiseren. Ten slotte bestaan er specifieke zorgen over de Zeer Intensieve Specialistische Zorgafdeling (ZISZ) van de longstaylocatie Vught.

Hierbij de link naar het gehele advies.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op het advies gereageerd. Hierbij de link naar de reactie.