Sla inhoud over

Gefaseerde vervanging van fysieke gevangenisbibliotheken

Zoals al in de nieuwsbrief van februari 2016 te lezen was, heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin hij hen informeert over de gefaseerde vervanging van fysieke gevangenisbibliotheken voor digitale voorzieningen. Dit besluit vloeit voort uit de zogenoemde Breukelen-maatregelen. Deze vervanging is gekoppeld aan de invoering van het project Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ). Op dit moment wordt de aanbesteding van het project ZBJ voorbereid. Pas na implementatie van ZBJ zal worden overgegaan tot de gefaseerde vervanging van de fysieke ruimtes door een digitale voorziening. Daarmee is feitelijk sprake van een gefaseerde inwerkingtreding en doet zich geen abrupte overgang van een fysieke bibliotheek naar een digitale voorziening voor, hetgeen in lijn is met het dictum van voornoemde motie, aldus de staatssecretaris.