Sla inhoud over

Procesreglement en RSJ-advies 'Terugkeer en vreemdelingenbewaring'

Model procesreglement
Graag wijzen wij u er op dat de Kerngroep aan alle commissies van toezicht in den lande een model procesreglement heeft aangeboden. Dit model is naar eigen behoefte en inzicht aan te passen. Meer informatie over het model vindt u onder 'praktische informatie'. Na inloggen zijn het model en de aanbiedingsbrief zichtbaar.

RSJ-adviezen
De RSJ heeft onlangs een nieuw advies uitgebracht dat voor commissies van toezicht interessant kan zijn. Op 14 december 2015 is het Briefadvies conceptbesluit Terugkeer en vreemdelingenbewaring uitgebracht. Dit advies is ook opgenomen in het dossier 'vreemdelingenbewaring'.