Sla inhoud over

Advies RSJ t.a.v. wijziging Wet verplichte ggz

Op 7 september jl. ontving de RSJ ter advisering namens de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid  en Justitie (V&J) en de staatssecretarissen van VWS de tweede nota van wijziging bij het voorstel voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Op 19 november 2015 heeft de RSJ hierover advies uitgebracht. Voor het inzien van het advies, klik hier.