Sla inhoud over

Per 1 december 2015 regels omtrent Bezoek zonder Toezicht gewijzigd.

Met ingang van 1 december 2015 veranderen de voorwaarden voor het verlenen van bezoek zonder toezicht. Hoofdstuk 3.8.1 van de bijlage van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen, waar de voorwaarden voor het verlenen van bezoek zonder toezicht zijn neergelegd, is aangepast. De belangrijkste aanpassing is dat bezoek zonder toezicht voortaan ook mogelijk is in normaal beveiligde huizen van bewaring. Gedetineerden komen hiervoor in aanmerking na een aaneengesloten verblijf van zes maanden (voorheen drie maanden) in een normaal beveiligde penitentiaire inrichting.

De circulaire Bezoek Zonder Toezicht van 8 september 2000, met kenmerk 5041936/00/DJI, is ingetrokken.

Hierbij de onderliggende stukken:
 
Brief aan RSJ en CvT's
Brief aan directie van penitentiaire inrichtingen en detentiecentra
Gewijzigde en ondertekende versie Regeling Model Huisregels penitentiaire inrichtingen


Het dossier 'contact met de buitenwereld' is overeenkomstig de vernieuwde informatie aangepast.