Sla inhoud over

Terugblik op Landelijke Themadag Commissie van Toezicht, 2 november 2015

Op maandag 2 november 2015 was het zover: de landelijke themadag Commissie van Toezicht vond weer plaats in Amersfoort. De dag stond in het teken van ‘detentie en mensenrechten’. Na ontvangst met koffie/thee en een welkomstwoord van de voorzitter van de Klankbordgroep, dhr. L. Diepenhorst, nam dhr. mr. J. Silvis, oud Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het woord. Hij vertelde over zijn werkzaamheden in Straatsburg, waar o.a. de minimumgrens van mensenrechten binnen detentie worden bepaald. Hierna was de Nationale Ombudsman dhr. mr. R. van Zutphen aan de beurt. Hij deed een oproep aan de aanwezigen in de zaal om hem op de hoogte te stellen van zaken die in justitiële inrichtingen spelen en waarbij de Nationale Ombudsman een rol kan spelen. Als laatste spreker van de ochtend kwam mw. mr. M. Boone, bijzonder hoogleraar penitentiair recht en penologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht, aan bod. Zij vertelde onder meer over interessante zaken waar zij in haar werkzaamheden bij de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming mee geconfronteerd is.

Na een korte pauze was het al weer tijd voor het volgen van één van de zes mini-congressen, die elk een interessant onderwerp behandelde. Deze congressen werden geleidt door dhr. drs. P.F.A. Stalman en dhr. drs. J. Meijers, dhr. dr. M. Ajouaou, dhr. prof. dr. W.J. Schudel, mw. mr. H.A. Gerritse, dhr. dr.mr. R. van Eijk en dhr. drs. A. Leerkens. De dag stond onder leiding van dhr. J. van den Brand en werd afgesloten met een heerlijke lunch.


Hieronder vind u de bijdrages van diverse sprekers.

Dhr. mr. J. Silvis, detentie en mensenrechten
Dhr. mr. R. van Zutphen, Inleiding voor Themadag CvT
Mw. prof. dr. M. Boone, lezing themadag CvT

En de bijdrages van de mini-congressen:

Mini-congres 1, hersenwerk van de ingeslotene (Dit bestand is alleen in te zien als u bent ingelogd.)
Mini-congres 4, family life, jeugd en zorgvuldige opvoeding
Mini-congres 5, menselijke waardigheid tijdens detentie

Van de volgende mini-congressen zijn verslagen gemaakt. Hieronder het verslag per mini-congres:

Mini-congres 1, hersenwerk van de ingeslotene
Mini-congres 2, radicalisering in detentie
Mini-congres 4, familie life, jeugd en zorgvuldige opvoeding
Mini-congres 5, menselijke waardigheid tijdens detentie