Sla inhoud over

Aankondiging toesturen enquête

Wij zijn benieuwd naar uw mening over de website www.commissievantoezicht.nl en dan met name voor wat betreft het onderdeel: Uitspraken zoeken. Wij sturen u in de week van 9 november 2015 een mail met daarbij een korte vragenlijst die wij graag door u ingevuld terug willen ontvangen. Dit kost maximaal 5 minuten van uw tijd. U helpt ons hierdoor om de kwaliteit van de site in het algemeen en de uitspraken databank in het bijzonder te verbeteren.

Als u het op prijs stelt dat er vanuit de redactie van het Kenniscentrum met u contact wordt opgenomen naar aanleiding van de enquête, vermeldt u dan uw (email)adres en/of telefoonnummer in uw reply. We danken u op voorhand hartelijk voor uw medewerking.