Sla inhoud over

Aanbesteding telefonische en persoonlijke tolkdiensten

De Dienst Justitiële Inrichtingen  (DJI)  heeft met ingang van 1 juni 2015 via een aanbestedingsprocedure een contract gesloten voor telefonische en persoonlijke tolkdiensten met het bureau “Concorde”. Via dat contract maakt ook de RSJ in beroepszaken c.a. gebruik van tolken van dat bureau. Bureau Concorde levert tolken die voldoen aan artikel 28 van de Wet 'beëdigde tolken en vertalers' en zij beschikken als zodanig over een registratienummer. De (meeste) tolken van Concorde kunnen bij aanvang van het gesprek hun naam en registratienummer geven. Dat lijkt voldoende verificatie met het oog op de wettelijke vereisten, ook naar het oordeel en de werkwijze van de RSJ.

Indien een taal zo uitzonderlijk is dat geen beëdigde tolk geregistreerd is, dan heeft Concorde ook voor die taal een tolk die (zoveel mogelijk) aan hun kwaliteitseisen voldoet. Met een beroep op artikel 28 lid 3  Wet 'beëdigde tolken en vertalers' kan daarvan gebruik worden gemaakt.

De tolkendienst voor DJI is ook voor de Commissies van Toezicht bereikbaar onder telefoonnummer 020-8202893. Tolkdiensten kunnen ook tevoren worden aangevraagd via
tolk@concorde.nl.