Sla inhoud over

Bezoek SPT aan Nederland

Van 28 tot 31 juli 2015 heeft het Subcomité ter preventie van foltering (hierna: SPT) een bezoek gebracht aan Nederland. Het SPT heeft tijdens dit bezoek aan Nederland o.a. met de Nationale Preventiemechanismen (NPM) en de Ombudsman gesproken. De aandacht van de delegatie lag daarbij bij “het adviseren en assisteren van de Nederlandse autoriteiten als ook het NPM ten aanzien van maatregelen die geïmplementeerd worden om zo overeenstemming te bereiken met het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing”. De focus van dit bezoek lag zodoende bij de rol, de verwezenlijking en de uitdagingen van het Nederlandse NPM.

Naar aanleiding van het bezoek heeft het SPT een nieuwsbericht gepubliceerd. Hierin is opgenomen dat er in Nederland meer moet worden gedaan om te zorgen dat het NPM volledig onafhankelijk, effectief en in lijn met de internationale verplichtingen functioneert. Om de NPM hiertoe in staat te stellen is dan ook meer politieke steun en een solide juridische basis nodig, aldus het SPT.

Voor het volledige nieuwsbericht, klikt u hier.

Voor meer informatie over het NPM, zie het dossier ‘internationale  wet- en regelgeving’.