Sla inhoud over

Instellingswet RSJ 2015 in werking getreden

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 2015 in werking getreden. De wet brengt een duidelijke scheiding aan tussen de adviserende en de rechtsprekende taak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Ook wegen vanaf 1 juli 2015 in beslissingen van de RSJ expliciet de belangen mee van slachtoffers en nabestaanden en de veiligheid van de samenleving. Verder heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad de mogelijkheid gekregen om cassatie in het belang der wet in te stellen tegen de uitspraken van de RSJ.

Voor de RSJ is op 1 juli 2015 nog een andere belangrijke wijziging in werking getreden. Op grond van een nieuw art. 18a Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens kunnen voortaan justitiële gegevens aan de RSJ worden verstrekt, voor zover de RSJ deze nodig heeft bij het nemen van een beslissing op beroep of op schorsingsverzoeken. Dat volgt uit Stb. 2014, 585. Vooral in gevallen dat verlof wordt afgewezen vanwege de ernst van het delict, recidivegevaar of maatschappelijke onrust, is het volgens het Besluit voor de beoordeling van het beroep van belang om te kunnen beschikken over de betreffende uitspraak en het uittreksel JDS. 

Voor inzage in de nieuwe wet als ook andere relevante stukken, hierbij een link naar de website van de Eerste Kamer.