Sla inhoud over

Nieuwe voorzitter Klankbordgroep

Tijdens de vergadering van de Klankbordgroep van februari 2015 hebben de Klankbordgroep-leden afscheid genomen van haar voorzitter, Christine Linzel. Christine heeft deze functie 5 jaren vervuld en de Klankbordgroep en DJI hebben haar daar op passende wijze voor bedankt. De Klankbordgroep heeft uit haar midden Leen Diepenhorst als nieuwe voorzitter gekozen. Leen maakt sinds 5 jaar deel uit van de Commissie van Toezicht van de PI Leeuwarden en is daaraan voorafgaand 12 jaar lid geweest van de RSJ. Als vicevoorzitter volgt Jetty Gerritse Cor Petiet op, die deze functie binnen de KBG tot nu toe vervulde. Jetty is senior-rechter sector Strafrecht, rechtbank Midden-Nederland, voorzitter van de CvT Van der Hoeven Kliniek en lid van de Klankbordgroep.