Sla inhoud over

IVenJ: Toetsingskader doorlichtingen penitentiaire inrichtingen vernieuwd

De Inspectie Veiligheid en Justitie (hierna de Inspectie) gebruikt bij haar doorlichtingen van penitentiaire inrichtingen een toetsingskader. Dit toetsingskader geeft aan welke aspecten de Inspectie VenJ in haar onderzoek betrekt, welke criteria daarbij als uitgangspunt dienen en op basis van welke normen de criteria zijn geoperationaliseerd. Het Toetsingskader Doorlichtingen penitentiaire inrichtingen is aangepast. Het sluit aan bij de uitgangspunten van het programma Modernisering Gevangeniswezen (MGW) en het daarop geënte uitvoeringsbeleid. Dit beleid legt -meer dan voorheen- het accent op persoonsgerichte benadering en daarmee de eigen verantwoordelijkheid van gedetineerden om detentie inhoud te geven.

Voor het gehele nieuwsbericht op de pagina van IVenJ, klik hier. Op deze pagina is ook de link naar het vernieuwde toetsingskader te vinden.