Sla inhoud over

Kortgedingrechter: (levens)langgestraften mogen worden overgeplaatst

Op 6 maart 2015 heeft de kortgedingrechter van de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in het kort geding welke was aangespannen door een groep (levens)langgestraften.

In dit kort geding tussen 18 (levens)langgestraften die verblijven in Afdeling K van locatie Norgerhaven van de PI Veenhuizen en de Staat oordeelt de kortgedingrechter dat de voorgenomen terbeschikkingstelling van Norgerhaven aan de Noorse autoriteiten niet onrechtmatig is. Hierbij heeft de rechter overwogen dat de terbeschikkingstelling van Norgerhaven het beleid van de Staatssecretaris voor de detentie van (levens)langgestraften doorkruist. Toch worden eisers volgens de rechter door de gedwongen overplaatsing niet onevenredig in hun belangen getroffen, omdat er alternatieven zijn die passend kunnen worden gemaakt. Naar het oordeel van de rechter kan voorts in het door de Staatssecretaris gestelde belang – het behoud van werkgelegenheid – een gerechtvaardigd belang worden gevonden voor de terbeschikkingstelling van Norgerhaven aan de Noorse autoriteiten. Wel is de rechter van oordeel dat van de Staatssecretaris verwacht had mogen worden dat hij in een eerder stadium met eisers had gecommuniceerd.

Voor de gehele uitspraak, klik hier.