Sla inhoud over

Aankondiging: regiobijeenkomsten georganiseerd door de RSJ

De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) organiseert in april 2015 een drietal regiobijeenkomsten waarvoor leden van de beklagcommissies uit de commissies van toezicht bij de gevangenissen en huizen van bewaring worden uitgenodigd. In 2012 zijn eerder regiobijeenkomsten georganiseerd, die zeer naar tevredenheid van een ieder zijn verlopen en voor herhaling vatbaar werden geacht. Bij de regiobijeenkomsten zijn twee voorzitters  van de beroepscommissie van de RSJ aanwezig en één of twee leden en twee secretarissen van de afdeling rechtspraak.  

Tijdens deze bijeenkomst kunnen (recente) ontwikkelingen in de penitentiaire wetgeving en rechtspraak aan de orde komen en is er gelegenheid van gedachten te wisselen over mogelijk aanwezige knelpunten.

De drie bijeenkomsten vinden in april 2015 plaats. Op vrijdag 10 april 2015 zal een bijeenkomst in de PI Almere plaatsvinden voor de leden van beklagcommissies van het noorden. Vrijdag 17 april 2015 vindt de bijeenkomst in de PI Vught plaats voor beklagcommissies uit het zuiden van het land. De bijeenkomst voor het westen zal op maandag 20 april 2015 in de PI Haaglanden, locatie Scheveningen plaatsvinden.

De RSJ stuurt een uitnodiging aan de betreffende voorzitters van de beklagcommissies.