Sla inhoud over

Toetsingscriteria voor cvt`s bij het gevangeniswezen

Door de RSJ zijn toetsingscriteria opgesteld voor commissies van toezicht bij het gevangeniswezen. Deze criteria zijn gebaseerd op internationale verdragen, aanbevelingen, nationale wetgeving, ministriële regelingen en landelijke circulaires en aanwijzingen. De notitie is aan handreiking aan commissies van toezicht bij het uitvoeren van hun toezichthoudende taak.

Klik hier om naar de toetsingscriteria te gaan.

Klik hier om naar de bijbehorende toelichting te gaan.