Sla inhoud over

Landelijke themadag Commissies van Toezicht - 3 november 2014

Geachte voorzitters en leden van Commissies van Toezicht,

In vervolg op de eerdere aankondigingen in de nieuwsbrief van het Kenniscentrum van mei en augustus, waarin wij u lieten weten dat de Landelijke themadag Commissies van Toezicht dit jaar op maandag 3 november plaatsvindt, informeren we u graag alvast nader over het thema voor dit jaar.

Bij de keuze van het thema en de sprekers hebben we ons laten leiden door het 200-jarig jubileum van het maatschappelijk toezicht op het Gevangeniswezen dat destijds door Koning Willem I is bevorderd, maar anticiperen we tegelijkertijd op de ingrijpende ontwikkelingen binnen het gevangeniswezen. De kwaliteit van het werk van Commissies van Toezicht is al 200 jaar belangrijk en dit zal in de toekomst zo blijven.

Het thema van dit jaar is dan ook: ‘Detentie, een kostbare zaak; sporen uit het verleden – lijnen naar de toekomst’

Het begrip ‘detentie’ wordt in de context van de themadag uitgelegd in de breedst mogelijke zin van het woord. Hierdoor zal er aandacht zijn voor alle sectoren, te weten gevangeniswezen, jeugd, TBS & vreemdelingen.


In september ontvangt u de uitnodiging met daarbij het complete programma en het aanmeldingsformulier. Wij hopen van harte dat wij u op 3 november in Amersfoort mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Namens de Klankbordgroep Commissies van Toezicht

Christine Linzel, voorzitter.