Sla inhoud over

RSJ beslissingen over bezoek zonder toezicht

Gedetineerden die in een huis van bewaring verblijven hebben nu niet de mogelijkheid van bezoek zonder toezicht (BZT); in gevangenissen wel. Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft op 9 juli 2013 in de zaak van Varnas tegen Litouwen geoordeeld dat het gedurende lange(re) tijd niet toestaan van een dergelijk bezoek aan een gedetineerde in voorlopige hechtenis een ongerechtvaardigd onderscheid oplevert met veroordeelden. De beroepscommissie heeft in een tweetal uitspraken van 8 augustus 2014 de vraag beantwoord of dit arrest voor Nederland betekent dat gedetineerden in het huis van bewaring ook BZT moet worden toegestaan. In het algemeen is dit niet het geval. De directeur mag dergelijke verzoeken niet met een standaard overweging afwijzen, maar zal deze steeds van geval tot geval moeten beoordelen. Van belang is vooral het doel van de voorlopige hechtenis (onderzoeksbelang), de noodzaak van beveiliging en de duur van het verblijf in het huis van bewaring.

Zie ook het nieuwsbericht op de site van de RSJ met de link naar de betreffende uitspraken.