Sla inhoud over

RSJ beslissingen a-dwangbehandeling

De beklagcommissie (en maandcommissaris) speelt een grote rol bij een voornemen van het hoofd van de kliniek of directeur van de inrichting om over te gaan tot dwangbehandeling.

In de wet is geregeld dat rechtstreeks beroep mogelijk is tegen de (definitieve) beslissing tot de zogenaamde a-dwangbehandeling van het hoofd of de directeur. De beklagcommissie is dan geen partij in de beroepsprocedure en krijgt dien ten gevolge ook de uitspraak in beroep niet toegestuurd. Daar bestaat vaak wel behoefte aan. 

Daarom worden v
oortaan de uitspraken van de schorsingsvoorzitter en uitspraken in beroep betreffende a-dwangbehandeling door de RSJ (ook) naar de betreffende beklagcommissie gestuurd.

Klik hier om rechtstreeks naar het dossier over dwangbehandeling te gaan.