Sla inhoud over

Promoveren degraderen

Vanaf 1 maart 2014 is in het gevangeniswezen het systeem van promoveren en degraderen ingevoerd. Dit systeem vloeit voort uit de wijziging van de Regeling Selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Regeling SPOG). Achterliggende gedachte van dit systeem is om het gedrag van een gedetineerde tijdens detentie positief te beïnvloeden en om te investeren in die gedetineerden die dat met hun gedrag hebben verdiend. Daarmee wordt beoogd de kans op een succesvolle re-integratie in de maatschappij te verhogen. De handleiding beschrijft het besluitvormingsproces om te komen tot een besluit over promoveren en degraderen en de promotienorm(en).

Klik hier voor de brief aan de commissies van toezicht.

Klik hier voor de gewijzigde SPOG.

Klik hier voor de Handleiding toetsingskader promoveren degraderen.