Sla inhoud over

RSJ-advies Masterplan DJI 2013-2018

De Raad voor de Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming heeft ongevraagd advies uitgebracht aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het Masterplan DJI 2013-2018 dat op 22 maart jl. aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De bezuinigingplannen voor het gevangeniswezen tasten volgens de RSJ de kernwaarden van de detentie aan en vormen een risico voor de veiligheid in de samenleving.

Het Masterplan behelst sluiting van tientallen justitiële inrichtingen en versobering van het regime. De Raad maakt zich grote zorgen over toenemend gebruik van meerpersoonscellen en het afschaffen van activiteiten, waardoor gedetineerden langer op cel moeten zitten. Dat legt grote druk op de gedetineerden en het personeel. De mogelijkheden om te resocialiseren en geleidelijk terug te keren in de maatschappij nemen met de invoering van deze plannen af, vreest de Raad. Dat vergroot de kans op recidive en gaat daarmee ten koste van de veiligheid in de samenleving. Kwetsbare gedetineerden die lijden aan een psychische stoornis of verstandelijke beperking komen na hun straf zonder voorbereiding op straat te staan, waarschuwt de RSJ. Zij zijn tijdens hun gevangenschap niet in staat om extra vrijheid te verdienen met goed gedrag – een beloningssysteem waar de Raad ook grote moeite mee heeft - en komen bovendien niet in aanmerking voor elektronische detentie. Gedetineerden naar huis sturen met zo’n enkelbandje vindt de RSJ op zichzelf een goed idee, maar dan wel in combinatie met activiteiten gericht op resocialisatie, zoals scholing en herstel van sociale contacten. Als de plannen onverkort worden doorgevoerd, zijn volgens de RSJ de kernwaarden van het gevangeniswezen - resocialisatie en het verminderen van recidive - in het geding.