Sla inhoud over

Samenstelling Klankbordgroep CvT's

De Klankbordgroep bestaat uit leden afkomstig uit de verschillende sectoren. Als toehoorder is bij de vergaderingen van de Klankbordgroep ook een vertegenwoordiger van DJI betrokken. De landelijk coördinator commissies van toezicht (LC CvT's) vervult de rol van secretaris van de Klankbordgroep. De Klankbordgroep CvT's streeft naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit de sectoren Forensische Zorg, Gevangeniswezen (inclusief bijzondere voorzieningen als DV&O), Jeugd en Vreemdelingenbewaring.

De samenstelling van de Klankbordgroep is momenteel als volgt:

Voorzitter
- Herpert Trouw (voorzitter CvT PI Utrecht, locatie Nieuwersluis)

Sector Forensische Zorg
- Jetty Gerritse (voorzitter CvT Van der Hoevenkliniek en vicevoorzitter Klankbordgroep CvT's)
- Adrie Lesuis (voorzitter CvT FPC De Kijvelanden)

Sector Gevangeniswezen
- Paul Beekman (voorzitter CvT PI Arnhem)
- Marie-José Huis in 't Veld (lid CvT PI Almelo
- Frank Koningsveld (beklagrechter CvT FPC de Kijvelanden en beklagrechter CvT PI Vught)
- Hendrik Vis (voorzitter CvT PI Rotterdam, locatie De Schie)

Sector Jeugd
- Edmee Rambaldo - Zegers de Beijl (vicevoorzitter CvT RJJI De Hartelborgt en lid CvT PI Rotterdam, locatie De Schie)

Sector Bijzondere Voorzieningen
Jozien Schrale-Oranje (voorzitter CvT PI Ter Apel)

Liaison DJI
Renate Hartemink

Secretaris en landelijk coördinator CvT's
Lisa van Gaal