Sla inhoud over

Jaarplanning 2021 - Klankbordgroep CvT’s

De Klankbordgroep CvT's maakt gebruik van een jaarplanning. In deze planning ziet u wanneer de maandelijkse vergaderingen plaatsvinden maar ook wanneer de KBG haar (half)jaarlijkse overleggen heeft gepland met de diverse vaste gesprekspartners. Het staat commissies vrij om (tijdig; uiterlijk twee weken voorafgaand aan de/het desbetreffende vergadering of overleg) gesprekonderwerpen aan te dragen voor de vergaderingen en overleggen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de landelijk coördinator CvT's, tevens secretaris KBG CvT's.

Vanaf medio april 2021 publiceert de KBG CvT's de agenda's van haar eigen vergaderingen en van de externe overleggen. De KBG streeft ernaar om uiterlijk één week voorafgaand aan de vergadering of het overleg de agenda te publiceren. U kunt de agenda's bekijken door te klikken op de desbetreffende activiteit. Let op! De agenda's staan op het extranet-gedeelte achter het wachtwoord en zijn dus alleen in te zien als u bent ingelogd. Voor inloggegevens kunt u zich wenden tot de secretaris van de commissie van toezicht waarvan u lid bent.
 

Wat Wanneer
Vergadering Klankbordgroep CvT's
Zelfevaluatie

Donderdag 21 januari 2021
Overleg Klankbordgroep CvT's met
Minister voor Rechtsbescherming

Woensdag 17 februari 2021
Overleg Klankbordgroep CvT's met
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Donderdag 18 februari 2021
Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 18 februari 2021
Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 18 maart 2021
Overleg Klankbordgroep CvT's met
Hoofddirecteur DJI, G. Bakker

Donderdag 1 april 2021
(verzet; was maandag 15 maart 2021)
Overleg Klankbordgroep CvT's met
Inspectie Justitie en Veiligheid

Donderdag 22 april 2021

Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 22 april 2021
Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 20 mei 2021
Overleg Klankbordgroep CvT's met
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Donderdag 17 juni 2021
Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 17 juni 2021
Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 15 juli 2021 = geannuleerd
Overleg Klankbordgroep CvT's met
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Donderdag 19 augustus 2021
Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 19 augustus 2021
Overleg Klankbordgroep CvT's met
Nationale ombudsman

Donderdag 16 september 2021
Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 16 september 2021
Overleg Klankbordgroep CvT's met
Hoofddirecteur DJI, G. Bakker

Donderdag 7 oktober 2021
Overleg Klankbordgroep CvT's met
Inspectie Justitie en Veiligheid

Donderdag 21 oktober 2021
Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 21 oktober 2021
Landelijke themadag CvT's

Maandag 8 november 2021
Overleg Klankbordgroep CvT's met
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Donderdag 16 december 2021
Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 16 december 2021