Sla inhoud over

Jaarplanning 2022 - Klankbordgroep CvT’s

De Klankbordgroep CvT's maakt gebruik van een jaarplanning. In deze planning ziet u wanneer de maandelijkse vergaderingen plaatsvinden maar ook wanneer de KBG haar (half)jaarlijkse overleggen heeft gepland met de diverse vaste gesprekspartners. Het staat commissies vrij om (tijdig; uiterlijk twee weken voorafgaand aan de/het desbetreffende vergadering of overleg) gesprekonderwerpen aan te dragen voor de vergaderingen en overleggen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de landelijk coördinator CvT's, tevens secretaris KBG CvT's.

In principe publiceert de KBG CvT's de agenda's van haar eigen vergaderingen en van de externe overleggen. De KBG streeft ernaar om uiterlijk één week voorafgaand aan de vergadering of het overleg de agenda te publiceren. U kunt de agenda's bekijken door te klikken op de desbetreffende activiteit. Let op! De agenda's staan op het extranet-gedeelte achter het wachtwoord en zijn dus alleen in te zien als u bent ingelogd. Voor inloggegevens kunt u zich wenden tot de secretaris van de commissie van toezicht waarvan u lid bent.
 

Wat Wanneer
Vergadering Klankbordgroep CvT's
Zelfevaluatie

Donderdag 20 januari 2022
Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 17 februari 2022
Vergadering Klankbordgroep CvT's

Dinsdag 22 maart 2022
Overleg Klankbordgroep CvT's met
plv. hoofddirecteur DJI
Vrijdag 15 april 2022
Overleg Klankbordgroep CvT's met
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
Donderdag 21 april 2022
Overleg Klankbordgroep CvT's met
Inspectie Justitie en Veiligheid

Donderdag 21 april 2022

Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 21 april 2022
Landelijke themadag CvT's

Maandag 16 mei 2022
Overleg Klankbordgroep CvT's met
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Donderdag 16 juni 2022
Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 16 juni 2022
Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 18 augustus 2022
Ter Apel
Overleg Klankbordgroep CvT's met
Nationale ombudsman

Donderdag 15 september 2022
Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 15 september 2022
Overleg Klankbordgroep CvT's met
Inspectie Justitie en Veiligheid

Donderdag 20 oktober 2022
Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 20 oktober 2022
Overleg Klankbordgroep CvT's met
Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
Donderdag 17 november 2022
Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 17 november 2022
Overleg Klankbordgroep CvT's met
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Donderdag 15 december 2022
Vergadering Klankbordgroep CvT's

Donderdag 15 december 2022


Nog te plannen:
Nederlandse arbeidsinspectie
Jaarlijks overleg met Minister voor Rechtsbescherming

Halfjaarlijks overleggen hoofddirecteur DJI