Sla inhoud over

Verslaglegging over werkzaamheden mei 2021

Klanken uit de Klankbordgroep Commissies van Toezicht
Het is inmiddels alweer juni en de jonge vogels vliegen uit. Het is een compleet concert van vogelgeluiden in de natuur. Daartussen klinken nu slechts een paar klanken uit de landelijke Klankbordgroep.

Er hebben de afgelopen maand geen extra gesprekken met ketenpartners plaatsgevonden en dus slechts een aantal zaken uit onze laatste klankbordgroep vergadering.

Er is gesproken over de hoge temperaturen in veel inrichtingen in de zomermaanden. Een aantal inrichtingen en klinieken hebben inmiddels een hitteplan opgesteld. Gelet op de klimaatveranderingen zal een en ander ook besproken worden met de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit in afwachting van nieuwe regelgeving.

Ook is het project Beklagrecht van DJI aan de orde geweest. In een eerste opzet was het project vooral gericht op de invoering van griffierecht voor klachten. Nu wordt gekeken naar in samenwerking met het WODC voor een bredere opzet van het project. Daarbij zal ook gekeken worden naar meer bemiddeling van de klachten en de communicatie tussen het personeel en de gedetineerden.

Digitaal in plaats van rogatoir horen lijkt weer een stap dichterbij. Hiervoor moeten door DJI wel wat kosten worden gemaakt. Als hiervoor de gelden zijn vrijgemaakt lijkt een pilot te kunnen starten.

Ook de voorbereidingen voor de Themadag op 8 november zijn weer aan de orde geweest. De voorbereidingen verlopen voorspoedig.

Deze maand worden er digitale voorzittersoverleggen gehouden. Helaas kan er nog geen fysiek voorzittersoverleg worden gehouden zoals dat op 2 oktober 2019 heeft plaatsgevonden.
Er is een regionale indeling gemaakt en voor deze overleggen is een agenda gemaakt waarop onderwerpen staan als:

  • Toezicht in coronatijd
  • De rol van de voorzitter en
  • De rol van de KBG.

De aanmelding voor deze overleggen is uitermate goed. Bijna alle voorzitters van inrichtingen en klinieken nemen aan de overleggen deel.

Tot slot kan ik melden dat we drie nieuwe leden in de Klankbordgroep hebben mogen verwelkomen, te weten:
Marie-José Huis in ’t Veld,  lid CvT PI Almelo
Herpert Trouw, voorzitter CvT PI Utrecht, locatie Nieuwersluis
Jozien Schrale-Oranje, voorzitter CvT PI Ter Apel.

Ook langs deze weg wens ik hun veel succes met hun functie binnen de Klankbordgroep.

2 juni 2021
Paul Beekman
Lid van de Klankbordgroep CvT’s