Sla inhoud over

Publicatie agenda's (externe) overleggen KBG CvT's

Op verzoek zal de Klankbordgroep CvT's vanaf medio april 2021 de agenda's van haar eigen vergaderingen en van de externe overleggen publiceren op het Kenniscentrum KC. De KBG streeft ernaar om uiterlijk één week voorafgaand aan de vergadering of het overleg de agenda te publiceren. 

U kunt de agenda's bekijken door in de Jaarplanning 2021 van de KBG te klikken op de desbetreffende activiteit. Let op! De agenda's staan op het extranet-gedeelte achter het wachtwoord en zijn dus alleen in te zien als u bent ingelogd. Voor inloggegevens kunt u zich wenden tot de secretaris van de commissie van toezicht waarvan u lid bent.