Sla inhoud over

Activiteiten Klankbordgroep CvT's

De Klankbordgroep fungeert vooral als aanspreekpunt voor Commissies van Toezicht en is daarnaast gesprekspartner voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Justitie & Veiligheid (IJenV), de Nationale ombudsman en de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Ook heeft de Klankbordgroep jaarlijks overleg met de minister voor Rechtsbescherming van JenV. De Klankbordgroep stimuleert bovendienkennisuitwisseling tussen Commissies van Toezicht en is vertegenwoordigd in de redactieraad van het Kenniscentrum Commissie van Toezicht. De Klankbordgroep is in december 2011 namens de Staatssecretaris van Justitie aangewezen als toehoorder bij het overleg van het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM). Dit overleg wordt gecoördineerd door de Inspectie Justitie en Veiligheid. 

De KBG CvT’s kijkt met een overall blik naar het CvT-werkterrein. CvT’s zijn onafhankelijk en opereren autonoom. Door het leggen van verbindingen zowel tussen CvT’s en bij het toezicht betrokken instanties beoogt de KBG bij te dragen aan kwaliteitsontwikkeling van het toezicht en aan de versteviging van de positie van de CvT in het penitentiaire veld.

De jaarplanning voor 2023 van de Klankbordgroep CvT's vindt u hier