Sla inhoud over

Jaarplanning 2023 - Kerngroep CvT’s

De Kerngroep CvT's maakt gebruik van een jaarplanning. In deze planning ziet u wanneer de maandelijkse vergaderingen plaatsvinden maar ook wanneer de KG haar (half)jaarlijkse overleggen heeft gepland met de diverse vaste gesprekspartners. Het staat commissies vrij om (tijdig; uiterlijk twee weken voorafgaand aan de/het desbetreffende vergadering of overleg) gesprekonderwerpen aan te dragen voor de vergaderingen en overleggen. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de landelijk coördinator CvT's, tevens secretaris KG CvT's.

In principe publiceert de KG CvT's de agenda's van haar eigen vergaderingen en van de externe overleggen. De KG streeft ernaar om uiterlijk één week voorafgaand aan de vergadering of het overleg de agenda te publiceren. U kunt de agenda's bekijken door te klikken op de desbetreffende activiteit. Let op! De agenda's staan op het extranet-gedeelte achter het wachtwoord en zijn dus alleen in te zien als u bent ingelogd. Voor inloggegevens kunt u zich wenden tot de secretaris van de commissie van toezicht waarvan u lid bent.

Wat

 

Wanneer

Vergadering Kerngroep CvT’s

 

Donderdag 19 januari 2023

12.00 – 17.00 uur

Vergadering Kerngroep CvT’s

Zelfevaluatie en beleidsplan

Donderdag 16 februari 2023

14.00 – 17.00 uur

Overleg Kerngroep CvT's met directeur-generaal DJI

Maandag 20 februari 2023

15.30 - 16.30 uur

Vergadering Kerngroep CvT’s

Donderdag 16 maart 2023

15.00 – 17.00 uur

Overleg Kerngroep CvT’s met Inspectie Justitie en Veiligheid

Donderdag 20 april 2023

10.30 – 12.00 uur

Vergadering Kerngroep CvT’s

Donderdag 20 april 2023

14.00 – 16.00 uur

Overleg Kerngroep CvT's met RSJ

Donderdag 1 juni 2023

10.00 - 11.30 uur

Overleg Kerngroep CvT’s met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Donderdag 1 juni 2023

14.00 – 15.30 uur

Vergadering Kerngroep CvT’s

Donderdag 15 juni 2023

15.00 – 17.00 uur

Vergadering Kerngroep CvT’s

Donderdag 17 augustus 2023

15.00 – 17.00 uur

Overleg Kerngroep CvT’s met Nationale ombudsman

Donderdag 21 september 2023

11.30 – 13.00 uur

Vergadering Kerngroep CvT’s

Donderdag 21 september 2023

14.00 – 16.00 uur

Overleg Kerngroep CvT’s met Inspectie Justitie en Veiligheid

Donderdag 19 oktober 2023

10.30 – 12.00 uur

Vergadering Kerngroep CvT’s

Donderdag 19 oktober 2023

14.00 – 16.00 uur

Landelijke Themadag CvT's

Maandag 13 november 2023

09.30 - 16.30 uur

Overleg Kerngroep CvT's met RSJ

Donderdag 16 november 2023

11.30 - 13.00 uur

Vergadering Kerngroep CvT’s

Donderdag 16 november 2023

14.00 – 16.00 uur

Overleg Kerngroep CvT’s met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Donderdag 21 december 2023

12.30 – 14.00 uur

Vergadering Kerngroep CvT’s

Donderdag 21 december 2023

15.00 – 17.00 uur