Sla inhoud over

Wet- en regelgeving (dossier terroristenafdeling)


Penitentiaire beginselenwet (Pbw)
Artikel 8 Pbw

Artikel 13 Pbw

Artikel 14 Pbw

Artikel 18 Pbw

Artikel 19 Pbw

Artikel 21 Pbw
Artikel 22 Pbw


Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden (Rspog)
Artikel 20a Rspog
Artikel 22 Rspog
Artikel 26a Rspog
Artikel 26b Rspog


Circulaire beleid gedetineerden met vlucht- en maatschappelijk risico, 8 juli 2021, kenmerk 3399954 DJI


Circulaire Gedetineerden Recherche Informatie Punt (GRIP), 13 april 2016, kenmerk 5172795/02/DJI