Sla inhoud over

Achtergronddocumenten (dossier forensische zorg)


Een overzicht met factsheets en informatiebladen over de forensische zorg in Nederland is hier te vinden.

In het DJI document Infographic Forensische Zorg 2020 zijn recente cijfers en statistieken te vinden over de forensische zorg in Nederland.


Voor een document van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waarin de veranderingen die de Wfz met zich meebrengt in hoofdlijnen zijn weergegeven, klik hier.


Een overzicht van de procedure voor het verkrijgen van een zorgmachtiging op grond van de Wvggz is hier te vinden.


Een overzicht van de procedure voor het opleggen van en crisismaatregel op grond van de Wvggz is hier te vinden.


Meer informatie over de Wzd is hier te vinden.


Meer informatie over de Wkkgz en de klachtenprocedure is hier te vinden.

De minister heeft de Tweede Kamer op verscheidene momenten geïnformeerd over de voortgang van verbeteringen in de forensische zorg: 1 maart 2020, 3 december 2020 en 12 mei 2021.