Sla inhoud over

Relevante internationale wet- en regelgeving

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)

Artikel 37

 

Beijing Rules: United Nations Standarts Minimum Rules fort he Administration of Juvenile Justice

Article 26

 

Havana Rules: United Nations Rules fort he Protection of Juveniles Deprived of their Liberty

Article 59

Article 60