Sla inhoud over

Vacature Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Rotterdam, locatie Hoogvliet

De commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Rotterdam, locatie Hoogvliet, is op zoek naar enkele nieuwe leden, waaronder een arts.

De commissie van toezicht (hierna: de commissie) is een bij wet ingestelde groep personen die toezicht houdt op het reilen en zeilen binnen een justitiële inrichting. De Penitentiaire Inrichting Rotterdam, locatie Hoogvliet, huisvest 200 gedetineerden. De commissie heeft als taken:

  • Toezicht houden op de wijze van tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming;
  • Het kennis nemen en behandelen van klachten en grieven van gedetineerden en indien mogelijk daarin bemiddelen;
  • Het behandelen van klaagschriften van gedetineerden als beklagcommissie;
  • Het adviseren van directie van de inrichting -en zo nodig ook de Minister van Justitie & Veiligheid of de Raad voor Strafrechtstoepassing- over bovengenoemde onderwerpen.

De leden van de commissie worden benoemd voor de duur van vijf jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. De commissie bestaat momenteel uit 9 leden. De Penitentiaire beginselenwet verlangt dat de samenstelling van de commissie zo breed mogelijk is. In ieder geval maken een rechter, een advocaat, een medicus en iemand uit de kring van het maatschappelijk werk deel uit van de commissie. De commissie streeft ernaar om haar samenstelling een afspiegeling van de diversiteit in de samenleving te laten zijn

Werkzaamheden
Commissieleden worden circa 8 keer per jaar  ingezet als weekcommissaris. Hierbij bezoeken zij de inrichting om naar aanleiding van ingediende grieven, klachten en sprekersbriefjes in gesprek te gaan met gedetineerden en zo mogelijk te bemiddelen. De leden van de commissie van toezicht hebben altijd fysiek toegang tot de inrichting en tot alle afdelingen, waaronder de isoleerafdeling. Zij kunnen dossiers van de gedetineerde inzien en het personeel om inlichtingen vragen. Daarnaast hebben de leden bij toerbeurt (ongeveer 7 keer per jaar) zitting in de beklagcommissie, die op een maandagochtend plaatsvindt. Tot slot vindt iedere eerste maandagochtend van de maand een commissievergadering plaats waarbij ook de directie  aansluit.

Profiel CvT-leden
Wij zoeken kandidaten die maatschappelijk betrokken zijn, een onafhankelijke en onpartijdige houding hebben en zich op een positieve wijze kritisch kunnen opstellen.
Daarnaast moet een lid communicatief vaardig zijn teneinde effectief te kunnen bemiddelen tussen de gedetineerden en directie/personeel van de inrichting.

In het bijzonder zijn wij op zoek naar een arts. Daarnaast zijn ook kandidaten met andere achtergronden uitgenodigd om te solliciteren.

Het is noodzakelijk om te beschikken over een eigen device (laptop/tablet) waarop stukken kunnen worden geraadpleegd. De leden van de commissie ontvangen voor hun werkzaamheden naast vacatiegelden een vergoeding voor reiskosten. Daarnaast kunnen commissieleden gebruik maken van opleidingsaanbod om zich te verdiepen in het penitentiair recht.

Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u uw motivatiebrief en curriculum vitae voor 29 september 2023 sturen aan mw. M. van den Brink, secretaris van de commissie, via m.vosselman@rechtspraak.nl. Voor nadere informatie over de vacature kunt u behalve via de secretaris ook contact opnemen met de voorzitter van de commissie van toezicht bij de P.I. Rotterdam, locatie Hoogvliet, mw. M.J. Coenraad via madelien.coenraad@live.nl